Dự án nhà máy Greenworks Thái Bình Việt Nam

16:52, 02/09/2021

UBND tỉnh Thái Bình đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các nhà đầu tư thứ cấp đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình và các dự án trên địa bàn huyện, thành phố của tỉnh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia