Dự án Nhà máy Luyện nhôm Đắk Nông

11:18, 21/08/2017

Số thu ngân sách kém xa so với dự tính ban đầu của các dự án alumin - nhôm khiến tỉnh Đắk Nông đề xuất được hưởng 100% các khoản thu ngân sách phát sinh từ Dự án Nhà máy Luyện nhôm Đắk Nông trong tối

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia