Dự án Nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5

14:46, 07/02/2023

Theo tỉnh Lâm Đồng, dự án nhà ở xã hội khu quy hoạch 5B - CC5 có tổng chi phí thực hiện dự án dự kiến là 418,4 tỷ đồng với diện tích xây dựng nhà ở xã hội 6.704 m2 (chiếm 80% diện tích đất ở).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia