dự án Sân golf quốc tế cao cấp tại xã Quảng Nham

07:10, 14/11/2021

Tập đoàn BRG đang xin chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Sân golf quốc tế tại xã Quảng Nham (Quảng Xương).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia