dự án thành phố thông minh

13:56, 23/07/2020

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA), Phó Chủ tịch Tổ chức Công nghiệp Điện toán châu Á – châu Đại Dương (ASOCIO), được bầu giữ chức Chủ tịch đầu tiên của Ủy ban Thành phố thông minh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia