dự án thua lỗ ngành công thương

15:04, 09/07/2019

11/12 dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công Thương (trừ Nhà máy Bột giấy Phương Nam đang hoàn thiện thủ tục) đã được Bộ này chuyển giao sang Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia