dự án vi phạm pháp luật

08:00, 01/08/2022

Thanh tra, kiểm tra trên 650 dự án trong giai đoạn từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến nay, UBND tỉnh Thanh Hoá đã phát hiện hơn 160 dự án chậm tiến độ quá 24 tháng, cá biệt có những dự án chậm hơn 10 năm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia