dự án Nhà máy điện mặt trời Ninh Quang

10:31, 02/06/2021

Dự án Nhà máy điện mặt trời Ninh Quang theo thuyết minh được xây dựng trên địa hình triền dốc, đất trống, khô cằn và một phần diện tích trồng mía, hoa màu kém hiệu quả, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Sông Cầu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia