dự thảo báo cáo

06:40, 30/09/2019

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND TP. Hà Nội liên quan đến việc thực hiện dự án đường sắt đô thị Hà Nội

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia