Dulux EasyClean

10:24, 12/08/2017

AkzoNobel, nhà sản xuất sơn Dulux & Maxilite, đã giới thiệu tại Việt Nam 2 sản phẩm Dulux Weathershield và Dulux EasyClean công thức cải tiến mới vượt trội.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia