dừng cấp phép dự án mới

09:30, 29/12/2021

Trong tháng 12, Hà Nội có 21 dự án FDI được cấp phép mới với tổng vốn đăng ký đạt 11,8 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia