Được phép bán nhà ở hình thành trong tương lai

07:48, 09/06/2021

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản về giao dịch bất động sản, nhà ở hình thành trong tương lai tại tất cả tỉnh thành trên cả nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia