Fibit

13:25, 24/07/2020

Fibit, Apple Watch hay một số thiết bị đeo tay kiểm tra sức khoẻ khác đang được các nhà nghiên cứu xem xét như một phương pháp giúp phát hiện người có khả năng bị nhiễm Covid-19 trước khi các triệu chứng biểu hiện ra ngoài.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia