Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort

09:41, 05/11/2019

UBND TP. HCM chỉ đạo UBND huyện Bình Chánh tố chức cưỡng chế ngay toàn bộ các công trình vi phạm trật tự xây dựng Gia Trang Quán - Tràm Chim Resort đã vi phạm kéo dài nhiều năm nay, qua nhiều thời kỳ nhưng vẫn chưa được xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia