giá vàng giảm

16:15, 03/02/2020

Do tình trạng người bán vàng nhiều hơn người mua vào nên nhiều doanh nghiệp vàng bạc đã phải điều chỉnh giá bán so với đầu giờ sáng, đồng thời nới rộng khoảng cách chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia