Giai đoạn 2021 – 2025

07:35, 21/12/2021

Trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Phú Yên kêu gọi đầu tư 23 dự án vào 7 lĩnh vực chính với tổng vốn đầu tư khoảng 28.000 tỷ đồng (hơn 1 tỷ USD).

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia