giải pháp an ninh mạng

07:50, 10/06/2022

Thông tin trên là một trong những kết quả nghiên cứu trong Báo cáo về khoảng cách kỹ năng an ninh mạng toàn cầu năm 2022 do Fortinet®, công ty hàng đầu thế giới về các giải pháp an ninh mạng được tích hợp và tự động trên phạm vi rộng công bố ngày 9/6.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia