giải Sao Khuê 2018

18:15, 24/04/2021

Ngày 24/04/2021, GMO-Z.com RUNSYSTEM đã vinh dự nhận cú đúp 2 danh hiệu Sao Khuê 2021 cho Dịch vụ Kiểm thử phần mềm (Testing Service) và Giải pháp Chuyển đổi số: Hệ thống quản lý kênh phân phối Salefie.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia