Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

14:40, 10/12/2021

Tại Lễ trao Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards” năm 2021, Microsoft đã vinh dự nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2021 trong hạng mục Giải pháp thu hẹp khoảng cách số cho nền tảng cộng tác Microsoft Teams.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia