giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á"

16:30, 19/08/2022

Unilever vừa vinh dự nhận giải thưởng “Doanh nghiệp Phát triển Bền vững” cho những nỗ lực không ngừng nghỉ trên hành trình phát triển bền vững, và giải thưởng “Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á” nhờ vào các sáng kiến và hành động xây dựng môi trường làm việc hướng đến sự phát triển của con người.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia