giao thông kết nối tỉnh Vĩnh Phúc với Hà Nộ

15:45, 03/08/2022

Dự án tuyến giao thông kết nối từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc có điểm đầu tuyến tại Km7+760 thuộc xã Trung Hà, huyện Yên Lạc (điểm kết thúc dự án cầu Vân Phúc do thành phố Hà Nội đầu tư), điểm cuối tuyến tại Km9+880 thuộc đê tả sông Hồng địa phận huyện Yên Lạc.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia