gói bảo hiểm

16:50, 22/06/2022

Thực hiện mục tiêu khuyến khích khách hàng có cuộc sống năng động và lành mạnh hơn, Livwell – trợ thủ luyện tập thể chất dựa trên công nghệ blockchain – đã đưa ra giải pháp trò chơi hóa các chương trình hoạt động thể chất, khuyến khích khách hàng hoàn thành các thử thách tập luyện để săn thưởng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia