gọi vốn khởi nghiệp

16:07, 01/11/2019

Dòng vốn ngoại chảy vào các dự án trong nước ngày càng nhiều (đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ). Nhưng phần lớn doanh nghiệp khởi nghiệp lại rơi vào tình trạng khó khăn ở khâu gọi vốn đầu tư từ dòng vốn ngoại.

MindX gọi vốn thành công 500.000 USD
11:06, 22/10/2019
Hồ Hường
Khởi nghiệp: Khó gọi vốn vì sao?
10:19, 26/07/2017
Hiếu Ngân
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia