Google Pixel

10:36, 03/12/2021

Chức năng chìa khóa ô tô kỹ thuật số sẽ chính thức xuất hiện trên điện thoại Google Pixel 6, Pixel 6 Pro và Samsung Galaxy S21 đối với một số dòng xe BMW.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia