Grand World Phú Quốc

18:45, 22/11/2018

Số tiền thu được từ việc chuyển nhượng, đại diện LDG cho biết sắp tới sẽ tập trung đẩy mạnh M&A, phát triển quỹ đất để đầu tư các dự án bất động sản.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia