Grandeur Palace - Đinh Tiên Hoàng

16:20, 29/12/2020

Trải qua năm 2020 đầy sóng gió của dịch bệnh và bất thường của biến đổi khí hậu càng chứng minh, PTBV không còn là mục tiêu mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Từ đó, các nhà phát triển BĐS chính là những người có trách nhiệm đồng hành trong hành trình này.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia