Green Diamond

11:38, 27/11/2019

Nhóm kẻ trộm đã đập vỡ hộp trưng bày và ăn cắp nhiều món trang sức vô giá tại bảo tàng Green Vault, miền đông nước Đức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia