Hà Bùi - Tổng Giám đốc Thời trang Sohee

16:06, 22/03/2018

Đó là nhận định của bà Hà Bùi - Tổng Giám đốc Thời trang Sohee khi chia sẻ với Thương Gia về sự phát triển của ngành thời trang Việt trong thời gian tới trước tác động của Hiệp định Đối tác toàn diện

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia