hạn mức đăng ký kinh doanh xăng dầu

15:34, 03/02/2021

Bộ Công Thương đề xuất thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu phải đăng ký hạn mức tổng nguồn xăng dầu tối thiểu của năm kế tiếp để chủ động đảm bảo nguồn cung trong nước.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia