Hàn Quốc

07:21, 12/09/2021

Công ty đóng tàu Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) Hàn Quốc thông báo đã ký hợp đồng với Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) đóng tàu ngầm thứ hai thuộc dự án KSS-III Batch-II.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia