HBC trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10%

10:26, 12/08/2022

Xây dựng Hoà Bình sẽ chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 3% và cổ phiếu 7%. Ngày 25/8 là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tiến hành chia cổ tức.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia