HDBank

06:45, 01/09/2021

Dự kiến trong năm nay và năm sau, HDBank sẽ phát hành 40 triệu cổ phiếu cho người lao động. Việc chào bán cổ phiếu ESOP nhằm ghi nhận đóng góp của cán bộ nhân viên và khích lệ tinh thần làm việc, sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia