HĐND tỉnh Quảng Ngãi

09:00, 18/11/2021

Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ được mở rộng thêm 109 ha, nâng tổng quy mô lên 137ha, bao gồm khu xử lý hiện hữu 28ha. Nguồn vốn ngân sách Trung ương cho dự án dự kiến trên 1.467,7 tỷ đồng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia