HĐND TP. Đà Nẵng

07:35, 10/01/2022

Kế hoạch đầu tư công năm 2022 của TP. Đà Nẵng có tổng nguồn vốn đầu tư là hơn 7.880 tỷ đồng. Thành phố cũng bố trí vốn đầu tư công cho các tỉnh Nam Lào và các dự án trọng điểm.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia