HĐND TP. Hà Nội khóa XVI

14:07, 09/03/2021

100% đại biểu có mặt tại ba hội nghị đã nhất trí giới thiệu TS. Nguyễn Hồng Sơn - Phó Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VACOD, Chủ tịch HBA ứng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia