hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

16:50, 28/05/2022

Đáng chú ý, đối với đất ở đô thị tại TP. Nha Trang, vị trí 1 của đường Trần Phú từ phía nam cầu Trần Phú đến đường Hoàng Diệu có mức tăng cao nhất là 3,6 lần.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia