hệ thống thông tin

08:47, 30/10/2022

Trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh vừa chính thức ra mắt ngày 29/10/2022 tại TP Hồ Chí Minh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia