Hệ thống vườn tùng la hán

17:00, 01/10/2022

Hơn 30 năm gắn bó với nghề sinh vật cảnh, “gã đầu bạc” cùng các cộng sự đã gây dựng được vườn tùng Nhật Bản lớn nhất Việt Nam với trên 500 cây cổ thụ.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia