hệ thống xếp hạng

07:59, 11/12/2020

Alibaba.com, một trong những nền tảng thương mại doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) hàng đầu đã cải tiến hệ thống xếp hạng nhà cung cấp của mình để khuyến khích các nhà cung cấp toàn cầu tận dụng những lợi ích mở rộng và kết nối tốt hơn với người mua.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia