Head of a Bear

10:00, 09/05/2021

Nhà đầu giá Christie’s cho biết, bức vẽ đầu gấu vô cùng hiếm có của Leonardo da Vinci có thể xác lập một kỷ lục đấu giá mới.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia