Hiệp định RCEP có gì mới

10:10, 09/11/2021

Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) dự kiến sẽ giúp tạo lập một thị trường xuất khẩu ổn định, lâu dài cho các nước ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia