Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA)

14:15, 09/05/2019

Hiệp hội Bất động sản TP. HCM (HoREA) cho biết, các cơ quan có thẩm quyền trung ương và lãnh đạo TP. HCM đã gỡ “nút thắt” cho phép 124 dự án, chiếm 78% trên tổng số hơn 150 dự án bị rà soát, được hoạt

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia