Hiệp ước Artemis

16:47, 14/10/2020

Có 8 quốc gia đã ký một hiệp ước quốc tế về thám hiểm mặt trăng có tên gọi là Hiệp ước Artemis, theo công bố từ NASA khi cơ quan này đang cố gắng định hình các tiêu chuẩn để xây dựng khu định cư lâu dài trên bề mặt mặt trăng.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia