hình thức đối tác công - tư

14:25, 24/08/2018

Các dự án cao tốc Bắc - Nam thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP) sẽ được tổ chức đấu thầu cạnh tranh, nhà đầu tư dự án sẽ phải chấp nhận lời ăn lỗ chịu.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia