H.Nhơn Trạch

16:17, 15/11/2021

UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành liên quan, xử lý hàng loạt dự án không triển khai và chậm triển khai trên địa bàn huyện Nhơn Trạch.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia