hoạ sĩ Mai Trung Thứ

10:02, 19/04/2021

Xuất hiện trong sự kiện "Beyond Legends: Modern Art Evening Sale" tại Sotheby's Hong Kong, tác phẩm Chân dung Madam Phượng của họa sĩ Mai Trung Thứ gây ấn tượng khi đạt mức giá kỷ lục 3,1 triệu USD.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia