Hồng Nguyễn

19:13, 26/11/2019

Mười một người trẻ Việt Nam đã được lựa chọn vào nhóm thủ lĩnh đầu tiên của Obama Foundation, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm 200 nhà lãnh đạo mới nổi tiêu biểu từ 33 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia