hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ

14:05, 25/06/2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa cho biết, ngày 28/6 tới, sẽ chính thức đưa sản phẩm hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm vào giao dịch, góp phần đa dạng hóa sản phẩm giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia