hợp thức hóa sai phạm

09:24, 17/03/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên đối chiếu quy định của pháp luật nhà ở, pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan để hướng dẫn điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn chủ đầu tư dự án khu biệt thự và nhà phố vườn Vạn Tuế.

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia