HoREA

07:50, 06/11/2018

Trong văn bản mới nhất, Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) đã chỉ ra những kẽ hở trong quy định của pháp luật đang bị lợi dụng để trục lợi từ các dự án BT, thông qua việc chỉ định thầu, chuyển nhượ

Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia
Trải nghiệm báo 4.0 với ứng dụng đọc tin của tạp chí Thương gia